Spring, Aengeln, spring!

Jag gillar att träna. Närmare bestämt, jag gillar att träna, förutsatt att det finns hantlar, skivstänger, viktskivor och i viss mån maskiner att använda till träningen. När det kommer till ren konditionsträning, så skyr jag det som pesten. Tyvärr får det effekten att...