Hur ser en glynt ut?

Att använda metaforer eller jämförelser när man skriver är vanligt, och förmodligen nödvändigt för att väcka känslor och förståelse hos sina läsare. Ett problem som jag stött på när jag skriver Gainea, är att jag är väldigt begränsat i mina möjligheter att använda...