Hur ser en glynt ut?

Att använda metaforer eller jämförelser när man skriver är vanligt, och förmodligen nödvändigt för att väcka känslor och förståelse hos sina läsare. Ett problem som jag stött på när jag skriver Gainea, är att jag är väldigt begränsat i mina möjligheter att använda metaforer. Världen är skapad av någon som sett den genom ett nyckelhål; Tydliga detaljer, men lång ifrån en helhetsbild. Jag kan inte skriva att något är mjölkvitt, eller att ”hennes ögon gnistrade som stjärnorna”. Det finns ingen mjölk, för ingenting föds och växer upp på Gainea, och det finns heller inga stjärnor, eftersom det inte finns i Uns världsbild.

Jag skulle förmodligen kunna använda metaforerna i alla fall eftersom de har en betydelse för läsaren, även om de inte är relevanta för karaktärerna, men för mig känns det fel. Att tala om något som mjölkvitt skulle vara som att börja jämföra häst och vagn med bilar, i en bok som utspelar sig på medeltiden. Det skulle kunna fungera, men jag känner ändå att jag i så fall skulle vara tvungen att påpeka att karaktärerna själva inte skulle förstå kopplingen. ”Hennes hy var mjölkvit – även om hon själv inte hade någon aning om vad mjölk var…” I längden hade det blivit oerhört tröttsamt.

Sedan skulle man kunna vända på det. Är det ok att använda metaforer som inte betyder något för läsaren (men som kanske kommer att förklaras senare), men som är relevanta för karaktärerna? ”Flammorna som slog upp hade samma färg som en glynts ögon…” För läsaren säger det ingenting, förutsatt att jag inte tidigare förklara vad en ”glynt” är för något och hur dess ögon ser ut. Det handlar om eld, så tankarna hade förmodligen gått åt gult och rött, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. För att vända på det igen, så skulle jag kunna använda samma mening för att indirekt beskriva ögonen på en en glynt.

Så hur ser en glynt ut, och hur beskriver jag den om jag inte har något att associera till? Det är utan tvekan en utmaning, men en rolig sådan.