Liseberg: Succe i vanlig ordning!

Det finns traditioner som måste följas, och det finns de som inte måste följas. Kalle på julafton är en som måste följas, och sill vid valfri högtid är en som definitivt kan förpassas till historien. Men sedan finns det de bitar som är så fast inrutade i tillvaron att...