Captain, incoming messgage

Captain, incoming messgage

Ett av Facebooks uppenbara, om än ej uttalade mål, verkar vara att släppa så många appar som möjligt kring sin tjänst. I förra veckan meddelade man att man skulle plocka bort meddelanden ur den vanliga Facebookappen, och istället hänvisa användarna till Facebook...