Vem är Gud?

Om man ser till de gudar som befolkar mytologin, exempelvis asagudarna och de grekiska gudarna, så framstår de i många fall som tämligen mänskliga. De festar, super och har sex. De har också en tendens till att vara hämndgiriga och i många fall småsinta och elaka. De...