Vad gör Smålänningen?

Min hustru är inte riktigt av samma åsikt som mig när det gäller dagstidningar. För mig fyller en papperstidning inte någon annan funktion än att tynga ner släpet när det är dags att ta den månatliga rundan till tippen, och jag håller mig till att läsa Smålandsposten,...