Föreläsning

Ett digitalt arv

Har sociala medier ändrat hur vi tänker på döden?

Vad händer med dina konton?
Hur kan anhöriga komma åt bilder och dokument?
Vilken hjälp kan man få?
Hur kan du förbereda dig själv?

Ett digitalt arv är en föreläsning om allt som finns kvar när vi inte längre gör det.

Mer information finns på efterliv.se.

 

Internet, teknik och digitalisering

Vårt samhälle förändras, och det går snabbare än någonsin. Internetanvändandet går ständigt ner i åldrarna, och att vara uppkopplad är idag lika naturligt som att andas.

Hur påverkas vi av tekniken runt omkring oss, och hur förändrar det vårt sätt att leva och förhålla oss till vår omgivning? Och vilka möjligheter öppnar det som vi inte tidigare hade?

 

Att bygga världar

Som fantasyförfattare står man inför en enorm utmaning när det kommer till att skapa en trovärdig värld som ens historia ska utspelas i. Vilka fördomar har man själv om sin egen värld? Och hur mycket påverkan har egentligen den egna kulturen och det som man själv läst eller sett?

Föredraget handlar om den skapande processen bakom världen och samhället i Gainea, och om vilka fällor som man lätt kan hamna i under skrivandet.