Jag har jobbat som projektledare, utvecklare och systemdesigner i snart två decennier, och har en gedigen kunskap inom mjukvarutveckling. Min erfarenhet av mjukvaruutveckling sträcker sig tillbaka nästan två decennier och har gett med mycket goda kunskaper av att driva produktutvecklingen framåt och att översätta användarnas krav till fungerande systemflöden.

Analys och kravhantering

Tillsammans går vi igenom din problemställning och hur behovet ser ut för just ditt företag. Vad vill du ha hjälp med? Hur ser rutinerna ut idag? Vad är målet? En väl genomförd kravhanteringsprocess besparar dig många frågor under projektets gång och ligger till grund för att kunna genomföra utvecklingen.

Projektledning

En tydlig projektplan håller samman samman kunder, utvecklare och samarbetspartners och leder projektet från idé till färdig produkt. Jag ser till att alla inblandade alltid jobbar mot samma mål och att projekttiden används så effektivt som möjligt.