Ögon av glas

Ögon av glas
Händer av sten
Blodet av tjära
Granit runt var ven

Ögon av glas
Kinder av sand
Blick mot en himmel
Där moln står i brand

Ögon av glas
Tårar av grus
Kroppen av marmor
Men hjärta av ljus