Telia Sonera: Det ska kosta mer att surfa på mobilen

Att Telia fokuserar mer på datatrafiken och låter samtalen komma i andra hand är föga förvånande. Det känns lite som om att operatörerna har behandlat de kunder som nyttjat datatrafiken fullt ut aningen styvmoderligt. Viss typ av trafik stryps, såsom VoIP, och trafiken beläggs med tak. Nu kommer datatrafiken dessutom att kosta mer, samtidigt som samtalsdelen i högre grad får en delvis fast prissättning.

Det är föga förvånande. Mobilen och det mobila nätet används i större utsträckning för att skicka datatrafik än för samtal, och det är minst sagt överbelastat. Jag känner fortfarande många som tycker att ett mobilt bredband är allt man behöver, och som glatt streamar både musik och film, och det med rätta. Det är ju det operatörerna lovat dem.

Det mobila nätet är bra, men det är ett komplement till det fasta, och kommer att vara det under överskådlig framtid. Samtidigt finns ett behov av utbyggnad och pengarna måste komma någonstans ifrån. Bandbredd är värd att betala för, men om jag ska betala mer vill jag ha en motprestation. Ge mig ett abonnemang utan tak på datatrafiken.

Telia Sonera: Det ska kosta mer att surfa på mobilen