Facebook läser våra privata meddelanden

Nope.

Jag kan ha nämnt ungefär samma sak angående Google, och det gäller fortfarande. Av någon anledning verkar det glömmas bort i det här sammanhanget att Facebook inte är en person. Det är inte en person som läser vad du skriver.

Att ett privat företag bygger upp en profil av dig som används för marknadsföring kan man dock tycka mer eller mindre om, och det är upp till var och en att ta ställning till vad man vill dela med sig av. Men sociala medier är i grunden utformade för att vi ska dela med oss om oss själva, samtidigt som tjänsterna måste ha en affärsmodell. Utan en sådan kommer de förr eller senare att försvinna.

Just nu är den affärsmodellen reklam. Ha gärna åsikter om det, och låt Facebook, Google eller vem det nu är få veta det. Men välj bara med dig av det som du är bekväm med – även om jag tror att samhället i stort tjänar på transparens på alla nivåer – och lämna plattformen om du inte gillar det. Här är den springande punkten.

Det är ditt val att låta bli att använda tjänster som du inte är bekväm med. Det är skillnaden mot vad staten håller på med.