Beware the Internet and the danger of cyberattacks

Washington Post: Beware the Internet and the danger of cyberattacks

Det är inte alls konstigt att den här typen av artiklar dyker upp, speciellt inte i den pågående debatten om NSA, PRISM övervakning, och cyberhot. Vad Robert J. Samuelson skriver är egentligen att ”teknik är farligt och kan användas av människor jag inte litar på för att gör saker jag inte tycker om”.

Det är förmodligen ingen nyhet för de flesta, men det här skulle man kunna säga om all teknik. Allt som kan brukas kan också missbrukas, men som alltid måste man se till fördelarna och väga dem mot nackdelarna. Jag tror att Samuelson har gjort det, men jag får också uppfattningen att han jämför vad vi använder internet till idag, med ett worst case i framtiden. Varför inte använda fantasin till att även reflektera över vad som komma skall på utvecklingssidan? Men det är naturligtvis mycket svårare att göra.

Själv tror jag att vi inte ens kan föreställa oss de under som internet och vår utökade möjlighet till att kommunicera och koppla kommer att möjliggöra i framtiden.