Andra helger

Av alla helgdagar så är förmodligen den första maj min minsta favorit. För ett par år sedan när man bestämde sig för att göra nationaldagen till helgdag, så önskade jag i mitt stilla sinne att man skulle ta bort första maj. På många sätt hade det blivit bättre, eftersom annandag pingst alltid infaller på en måndag, medan både nationaldagen och första maj är flytande vad gäller veckodag. Anledningen till min aversion mot första maj har naturligtvis hängt ihop med hur jag ser på vänstersidan rent politiskt, men det var ganska många år sedan jag var direkt upprörd över att se sossarnas demonstrationståg. Numera blir jag mest uttråkad.

Men det här med helgdagar är ganska intressant. För ett tag sedan reflekterade jag över hur det skulle vara om vi helt enkelt avskaffade alla fasta helgdagar. Med tanke på att Sverige som land är tämligen sekulariserat, så finns det ju inga anledningar att de kristna helgerna ska finnas kvar. Naturligtvis vill jag inte frånta någon rättigheten att fira sina helgdagar, men en större valfrihet på det området hade varit önskvärd. Vad skulle egentligen hända i samhället om vi gav hela befolkningen möjlighet att fritt välja sin helgdagar?

Skolor är väl det uppenbara problemet. Det skulle kanske vara svårt att ha en fullständig bemanning på skolorna om lärare och elever inte nödvändigtvis har samma lediga dagar. Samtidigt så skulle tekniken kunna ge en hjälp här, med föreläsningar via webben som exempel. Naturligtvis är det en utmaning, men inte en omöjlig sådan.

Samhället i stort skulle förmodligen må bra av det här. De flesta butiker har öppet 7 dagar i veckan, i alla fall i storstäderna, och med flytande helgdagar hade det varit lättare att täcka upp med personal som inte är lediga just de dagarna. De tjänster som idag kräver att man tar ledigt från jobbet för att kunna utnyttja hade varit lättare att komma åt. Detta hade underlättats ytterligare om de flytande helgdagarna även inkluderade lördag och söndag. Som en bonus hade vi kanske sluppit höra ”äntligen fredag!” varenda vecka.

I slutänden kanske jag hade valt ungefär samma helger som idag. Min egen syn på arbete är ju som bekant att det inte spelar någon roll om det är en ”ledig dag” eller inte, men vanor har en tendens att fastna. Men den första maj hade jag nog inte valt som helgdag. I så fall hellre Valborg.