Att se över hur det digitala kan påverka den egna verksamhet är nödvändigt, men hur det ska gå till är inte alltid självklart. Det finns många fällor som det är lätt att falla i och utan styrning kan ett digitaliseringsprojekt både bli dyrt och missa målet. Ett vanligt misstag är att man ser digitalisering som ett arbete för IT-avdelningen, snarare än något som måste genomsyra verksamheten uppifrån och ner.

Men det finns också olika typer av digitalisering.

Den inre digitaliseringen handlar om ens egna arbete. Det är verktygen och processerna som tar oss genom dagen, och som gör vårt arbete mer effektivt. Förutsättningarna och behoven skiljer sig naturligtvis enormt mycket åt, och det finns alltid en risk att det förändringsarbete som digitaliseringen faktiskt innebär kan hämmas av en rigid företagskultur men också av den digitala kompetensen inom verksamheten. Därför är det viktigt att processen får ett brett stöd – både från ledning och personal.

Den yttre digitaliseringen handlar om arbete och interaktion med kunderna, men också om vad man faktiskt gör med de produkter och tjänster som man levererar. Vi ser exempelvis idag hur fysiska produkter i allt högre grad ansluts till nätet och kopplas mot digitala tjänster. Tjänster som förhoppningsvis tillför ett mervärde för kunden.

Rådgivning och projektledning

Jag kan hjälpa dig med din digitalisering. Det kan handla om något så enkelt som att hjälpa till med att hitta rätt verktyg för det egna arbetet, men jag kan också fungera som rådgivare eller bollplank när det gäller hur du möter dina kunder i en digital arena. Jag kan även gå in som projektledare och hjälpa till med att leda verksamheten genom digitaliseringsarbetet.

Föreläsning och inspiration

Att påbörja ett digitaliseringsprojekt är ett stort åtagande, och ett första steg kan vara att både en själv och en medarbetare inspireras till att börja tänka på var den egna verksamheten står och hur den skulle kunna dra nytta av det. Jag håller föreläsningar om teknik, och hur det digitala påverkar världen och våra verksamheter. Och hur det kan ta oss ännu längre.

Vad kan jag göra för dig?

Låt oss ta en lunch och prata om det.