Tystnad

Musik berör. Musik och sång väcker känslor inom oss i större eller mindre omfattning. Glädje och ilska. Sorg. Mina egna känslor ligger enormt nära ytan just nu, vilket gör mig mer lättberörd än vad jag kanske är normalt sett, och jag har märkt att musik har en stor inverkan på mig. Men det är inte alltid uppenbart hur.

Jag har en spellista med musik från Ann-Louise begravning. Den berör mig enormt och jag spelar den ofta, men musiken på listan väcker sällan sorg. Istället drar den fram minnen i mig. Minnen av de fantastiska stunderna jag hade med min älskling. Minnen som jag kan känna glädje för. Minnen som får mig att le.

Innan jag träffade Ann-Louise så var musik inte så viktig för mig. Naturligtvis lyssnade jag på musik, men jag var aldrig speciellt hängiven. Med Ann-Louise ändrades det, och konserter blev en stor del av vårt liv tillsammans. Vi var trogna besökare på Sweden Rock Festival, och lyckades nästan alltid klämma in en konsert eller två till under året. Hon tog mig från att vara en musiklyssnare till en musikälskare.

Ann-Louise är inte med mig längre och i år får jag gå själv till Sweden Rock. Själv, men med vänner. För musiken som var en så stor del av vårt liv tillsammans finns kvar. Den tystnar inte.