Var jag inte tydlig?

– Hej, jag ringer från Viasat.
– Jaha?
– Du har tillgång till delar av vårt utbud idag.
– Det tror jag inte.
– Jaså, vad har du för tv-leverantör idag?
– Ingen.
– Jaså, bara de markbundna kanalerna.
– Ingen. Jag tittar inte på tv. Linjär tv är för 1900-tal, så jag håller mig till streamingtjänster.
– Ja… men du kanske är intresserad av sport?
– Nej. Det är om möjligt mindre intressant än linjär tv.
– Jaha… Vad jag skulle erbjuda var alla kanaler gratis i sex månader och montering av parabol ingår.
– Jo, men jag tittar inte på tv. Dessutom är det fiber på gång här, så parabol känns onödigt.
– Ja, men du kan för över ditt tv-abonnemang till bredbandet när det är inkopplat.
– Ger jag intrycket av att jag är intresserad av tjänsten du säljer?
– Nej… kanske inte.