Ett digitalt arv: Email

Oavsett om man använder sin email regelbundet eller om den bara kontinuerligt fylls på med skräppost utan att öppnas överhuvud taget, så är det fortfarande bland det mest centrala som man har. I stort sett alla övriga konton – sociala medier, webbshoppar, etc – är knutna till ens emailadress. Det är därmed också ett konto som är värt att skydda extra noga, exempelvis med ett starkt lösenord och tvåfaktorautentisering. Det är också något som man kanske vill att ens anhöriga ska kunna komma åt efter att man har gått bort, just på grund av att det är en stor hjälp för att komma åt övriga konton.

Det finns naturligtvis en stor mängd leverantörer av email – allt från företagslösningar, adresser du får av din internetleverantör och olika typer av gratistjänster såsom Gmail och Hotmail/Outlook. Alla företag har olika rutiner, men Gmail har en funktion som kan vara mycket användbar för ändamålet.

Under funktionen Inactive account manager, så kan man specificera vad som händer om ens konto blivit inaktivt under en viss tid. Funktionen tittar på inloggningar till Gmail på webben och mobilen, samt ett antal andra faktorer som indikerar att du abrupt slutat tjänsten – exempelvis för att någonting har hänt dig.

Här kan man ange vem man i så fall vill ska bli kontaktad, och man har möjlighet att skriva ett email till personen. Detta skulle exempelvis kunna innehålla information om hur man kommer åt kontot eller något annat som man vill förmedla. Man kan också välja att ge sin kontaktperson möjlighet att komma åt data på ens Googlekonto, såsom email och dokument. Det är en funktion som kanske inte alla vill slå på, men som man definitivt bör känna till.

Ann-Louise hade ett konto i min Google Apps-domän – @aengeln.se – och där finns inte funktionen tillgänglig. Som administratör så kan jag dock återställa en användares lösenord och komma åt kontot den vägen.