Sluta länka!

De klassiska mediehusen, såsom dagstidningar, tv och radio, har på senare år fått den kollektiva benämningen ”gammelmedia”. Anledningen till det är tämligen uppenbar i diskussioner om tex kommentarsfält och den innovativa rubriceringen näthat, men kanske framförallt i den tämligen enkelriktade kommunikationen i traditionell media.

Nu vill man ge sig på länkarna. I Journalisten skriver man att Utgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter anser att det är ”Inte fel att kräva betalt av Google”. I Tyskland diskuteras det redan att se över lagstiftningen för detta och på Irland finns det redan en organisation som gett sig på att fakturera siter som länkar till deras medlemmars innehåll.

Den här hållningen är oroväckande på flera sätt. För det första visar det på en fundamental oförståelse kring vad internet faktiskt handlar om. Möjligheten att länka direkt till källor och intressant innehåll är minst lika viktig som att på ett enkelt sätt kunna publicera material, och söktjänster ger mig som konsument möjlighet att faktiskt kunna hitta informationen som jag vill åt. Faktum är att om jag vill hitta en specifik artikel på någon dagstidning, så använder jag Google för att söka fram den. Det är oftast effektivare att gå den vägen än att använda tidningarnas egen sökning. Tjänster som Google Now kommer eventuellt göra sökningar mindre relevanta i framtiden, men de bygger ändå på att nätet är indexerat och att användaren presenteras informationen.

För det andra handlar det om en arkaisk inställning där man tror att man kan kontrollera flödet av information, och att man försöker driva fram lagstiftning som stödjer det. Men låt oss säga att en sådan här lagstiftning faktiskt blir verklighet. För det första är lagar som reglerar internet komplicerade redan idag. Lagar är begränsade till länder, och även om man inom EU skulle driva fram gemensamma lagar, så är internet inte bundet av landsgränser eller ens av EUs gränser.

Men låt oss säga att lagen ändå blir verklighet. Då måste vi ställa oss två frågor: Vem kommer ha rätt att ta betalt, och vilka kommer man ha rätt att ta betalt av. Kommer varje liten blogg vara skyldig att betala en slant till DN om man länkar till eller citerar en artikel därifrån? Kommer samma blogg kunna ta betalt av Google för att den indexeras? Det är lätt att titta på de stora aktörerna och tro att deras diskussioner inte skulle kunna applicera även på de små. De där som aldrig kommer kunna ha råd att betala, och de som aldrig kommer kunna ha finansiella och juridiska muskler nog att kräva betalt enligt samma lagar.

Sannolikt kommer mediehusen att kräva in pengar från de stora aktörerna såsom Google om detta skulle bli verklighet. Men mycket vill ha mer, och alla patenttroll som strövar i de juridiska vildmarkerna och sänker aktör efter aktör, är en bra fingervisning om var vi kommer att hamna.

Uppdatering och förtydligande: Debatten handlar i första hand om Google News, som aggregerar material från olika nyhetskällor, inte om länkningen i sig. Det ändrar dock inte på  att en dylik lagstiftning skulle kunna få extremt många negativa konsekvenser. Det är också värt att påpeka att det är lätt att välja att inte synas via Google News, vilket gör en lagstiftning låter mer och mer som att man vill äta kakan och ha den kvar. Och helst av allt dessutom kunna sälja den.

Mer om detta: Deepedition DigitalPR, Nikke Lindqvist, Fredrik Strömberg, TDH