Att nyttja tiden

Tid är något som man alltid tycks ha för lite av. Tid att jobba, tid att koppla av och tid att leva. Tid att skriva har det inte varit så mycket med för min del, men turligt nog har julhelgen kommit in helt hastigt och lustigt. Kapitel 6 kommer därför att komma ut någon gång under de närmaste dagarna.

På tal om tid har jag dessutom gjort lite förändringar i kapitel 3 och 4, med avseende på tiden. Gainea är ju en helt fikitiv värld, men av praktiska skäl använder jag måttenheter som alla är bekanta med (meter, dagar, timmar, etc). Jag tycker dessutom att det kan fungera i berättelsen. Gainea, precis som Un själv, är skapad efter hur hon har drömt att världen ska se ut. Hon har drömt hur människor lever och agerar mot varandra, och det är inte orimligt att anta att även den typen av detaljer skulle kunna vara en del av drömmen.

Däremot har jag vid ett par tillfällen använt månader, vilket inte fungerar. Gaineas sol är ett brinnande klot av glas som skapades i samband med att världen skapades. Däremot har Gainea ingen måne, så att tala om månader blir lite fel. Därför har jag ändrat de styckena.