Heja EU! Heja Piratpartiet!

Man kan inte låta bli att förvånas över svensk medias uppenbara ointresse för EU-valet. Trots att den övervägande delen av de lagar som införs i Sverige har sin grund i beslut på EU-nivå så anser tydligen varken riksdagspolitiker eller media att det här är värt att diskutera.

EU har, som alla säkert säkert vet, två representanter från vårt eget svenska Piratpartiet: Christian Engström och Amelia Andersdotter. Under den gångna mandatperioden har de uträttat en hel del. Det är ingen överraskning direkt. Vad många tycks glömma bort är att EU, med alla sina fel och brister, faktiskt fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Och det händer faktiskt en hel del bra.

För inte alltför länge sedan bloggade jag om telekompaketet, som bland annat innehåller ett segment kring nätneutralitet. Idag lade amerikanska FCC fram ett förslag om nya regler kring just nätneutralitet. Rent konkret föreslår man att avskaffa den. I USA. Så vad innebär förslaget?

Internetleverantörerna i USA har länge lobbat för att kunna ta ytterligare betalt av leverantörer som utnyttjar mycket bandbredd, såsom videotjänster. Diskussionen kom upp på tapeten när Comcast mer eller mindre tvingade Netflix att betala för att deras kunder överhuvud taget skulle kunna utnyttja tjänsten. Det hela är ytterst oroväckande.

Det FCC nu föreslår är att internetleverantörerna ska kunna ta betalt för ”preferential treatment”. Netflix, Disney, Youtube och skulle således kunna betala för att deras trafik ska kunna ha prioritet över annan trafik. Det låter naturligtvis bra i teorin, men det finns några definitiva problem med upplägget.

För det första blir det svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden. De som inte redan är penningstarka har således ingen möjlighet att på ett effektivt sätt nå sina kunder. Det som ger en extra dålig bismak är att det största internetleverantörerna i USA är just kabeltvbolag som verkligen inte vill underlätta för att deras konkurrenter ska kunna komma in på marknaden.

För det andra innebär det att internetleverantörernas argument för att utveckla näten minskar. Det finns ju ingen anledning för Netflix att betala extra för att nå slutkunden om näten redan har kapacitet för det. Att trycken på näten ökar successivt är ett faktum, och det är leverantörernas plikt att se till att utbyggnaden hänger med.

Som vi vet har amerikanska lagar en tendens att leta sig in i Europa och i Sverige, och därför ska vi vara enormt tacksamma över att EU faktiskt uttryckligen skärper lagen om nätneutralitet. Det här är kanske ingenting som man skulle försöka lobba in i Europa i första taget, då det främst handlar om hur inhemska internetleverantörer får hantera trafik.

Däremot är vi ändå inte opåverkade av det här i Europa, då samma problem uppstår för aktörer här som vill leverera till publik i USA. Förhoppningsvis kan det här lyfta en diskussion mellan EU och USA, eftersom det här kan bli ett konkret handelshinder.

Men för att det ska hända måste vi ha engagerade och kompetenta representanter i EU, och det kräver naturligtvis att vi som väljare också engagerar oss. Så se till att pallra er iväg till vallokalerna den 25 maj, och lägg en röst i EU-valet. Själv är jag upptagen då, men jag kommer därför att förtidsrösta. Det kan ni andra också göra.

Och om vår demokrati inte är ett tillräckligt skäl för att rösta, så kan ni åtminstone göra det för Emma.