Dessa diktaturer

Man blir lite deprimerad när man läser om hur människor tvingas leva i diktaturer runt om i värden. Man blir ständigt påmind om att vi har det ganska bra här i Sverige, och det ska vi naturligtvis vara tacksamma för.

Rättssäkerheten är naturligtvis en sådan sak som är fundamental för ett demokratiskt samhälle. Att veta att man alltid kan räkna med att betraktas som oskyldig innan man är dömd, och att om man faktiskt blir dömd så är det på goda grunder. Det hade naturligtvis inte varit möjligt om vi inte hade lagar som faktiskt stämde väl överens med folks rättsmedvetande.

Något annat som är så skönt är att man faktiskt kan säga eller skriva vad man vill, utan att riskera att någon myndighet avlyssnar eller registrerar ens kommunikation utan anledning. Det är sådant som de gör i odemokratiska länder, i andra delar av världen. Långt borta. Och om det av misstag skulle råka dyka upp någon lag som bryter mot de mänskliga rättigheterna, så är det naturligtvis tur att den omedelbart rivs upp när den ogiltigförklaras av en högre instans, såsom EU-domstolen.

Det är tur att sådant bara händer på andra platser.