Ett digitalt arv: Facebook

När man tänker på det digitala arvet, så ligger naturligtvis Facebook nära till hands. Över 1,5 miljarder människor finns där, och när någon går bort är det inte alldeles självklart vad man vill ska hända. För en del är det naturligt att det man lagt upp finns kvar, medan andra hellre vill försvinna. Det här har uppmärksammats i media lite då och då, men trots tidigare diskussioner är det nog ändå många som inte ens skänkt det en tanke.

Faktum är att Facebook har byggt in funktioner för att hantera när någon går bort och att underlätta för de närstående. Det går till och med att redan nu ta ställning till vad man vill ska hända med ens Facebook-profil efter att man inte längre finns kvar i livet. Under Inställningar / Säkerhet / Efterlevande kontaktperson går det att ange en person som man vill ska ta hand om ens Facebook-konto eller om man vill att den ska raderas.

Facebook kan sedan hjälpa till med att göra om en profil till en minnessida efter att en närstående kontaktat dem. Det innebär att allt man postat tidigare ligger kvar, men att kontot inte längre går att logga in på. Personen kommer inte heller dyka upp i listan över födelsedagar. Om man har valt en efterlevande kontaktperson kan denne sköta om minnessidan och fortsätta ta emot vänförfrågningar, profilbil och lite annat på minnessidan.

Jag valde att låta Ann-Louise profil finnas kvar och som en del säkert har sett så skriver jag på den ibland. Vi minns våra älskade på olika sätt. Ann-Louise kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta, och när tjälen släpper kommer hennes aska att hamna i marken. Då kommer det även att finnas en fysisk plats att besöka.

Men idag lever vi våra liv lika mycket i det digitala som i det fysiska, och därför känns det minst lika viktigt att ha en digital minnesplats. Det är vad min älskling har fått, och det är vad jag själv skulle vilja ha.