Ett företag till alla

Det är svårt att inte ha åsikter kring saker som politik. Inte så konstigt, eftersom det är något som vi alla påverkas av i såpass hög utsträckning. Samtidigt är det alltid svårt att kunna se konsekvenserna av vad en åsikter skulle för konsekvenser om de genomfördes i praktiken. Jag försöker däremot att hålla mig ifrån att slänga ur mig saker som jag inte anser vara någorlunda underbyggda.

Det tänkte jag inte göra nu, utan jag tänkte helt enkelt slänga ur mig en idé. Vad den skulle få för samhällsekonomiska konsekvenser är svårt att säga, men det är ju inget hinder för att lyfta frågan.

Nåväl. Företagande är som bekant bra för Sverige. Privat företagande skapar värde i samhället och lyfter oss framåt, och att driva eget är enormt roligt, även om det bara handlar om något som man gör vid sidan om sitt ordinarie jobb. Så hur skulle man kunna stimulera det här ytterligare?

Alla kan som bekant starta en enskild firma, men det är inte en optimal företagsform. Man har få möjligheter att hantera vinster och förluster, och vill det sig riktigt illa så kan man själv råka i personlig konkurs. Jag tror att det är något som göra att många drar sig för att gå vidare.

Med ett aktiebolag har man ett lite större skydd i form av aktiekapitalet, även om det naturligtvis inte är heltäckande. Det är dessutom enklare om man har behov av att ta in externt kapital. Problemet är dock att man måste ha möjlighet att sätta in ett aktiekapital på minst 50.000 sek, vilket långt ifrån alla har möjlighet att göra.

Så vad skulle hända om alla människor får ett aktiebolag av staten? Alla får helt enkelt möjlighet att en gång i livet möjligheten att prova på att driva ett företag. Att starta den där butiken vid sidan om, att klippa pudlar eller vad man nu drömmer om att göra.

Man kan själv välja när man vill aktivera sitt bolag, om någonsin, men det är viktigt att stödet är ovillkorligt. Jag är övertygad om att det sitter människor där ute med helt fantastiska idéer, men som aldrig gör något av dem eftersom de inte känner att de inte klarar av att beskriva dem på en starta eget-blankett. Ett ovillkorligt startbidrag till aktiekapitalet skulle kunna vara precis det som behövs för att nästa Nikola Tesla, Alfred Nobel eller Bill Gates ska kunna ta mod till sig och göra entré på världsmarknaden.

Kostnaden för det här förslag är naturligtvis inte att leka med, men det är exempelvis mindre än en fjärdedel av vad en person kostar i barnbidrag fram till 16 års ålder. Sett ur det perspektivet är det inte alls orimligt, och även om många företag inte kommer att hålla speciellt länge, så kan de som överlever förhoppningvis kunna ge ytterligare skatteintäkter.

Så hur kan vi genomföra den här reformen?

Eller hur kan vi såga den vid fotknölarna?