It takes a team…

Som ensamföretagare har man en uppsjö med problem att brottas med. Du måste naturligtvis vara expert inom din egen verksamhet, men samtidigt så måste du också vara säljare, kommunikatör och i viss mån redovisningskunnig. Saker som tar tid från det man egentligen vill hålla på med.

Man är ensam, och ensam är inte alltid stark. Man behöver stöd av människor i ens närhet och man behöver inte sällan ta in andras expertis. Jag brukar vara tämligen frikostig med att dela med mig av min tid till de som behöver min hjälp, och det grämer mig alltid lite varje gång som jag behöver säga nej. Jag vill att det ska gå bra för andra.

Samtidigt svänger det här åt båda hållen och ibland behöver jag själv hjälp. Ibland är det bara en enkel fråga, men det kan också handla om att jag behöver komplettera med annan kompetens i ett större utvecklingsprojekt.

Jag har jobbat med behovsanalys, systemdesign och projektledning i många år, och jag vill påstå att jag är riktigt bra på det. I och med att jag började min karriär som utvecklare så kan jag mycket väl ge mig på det också. Samtidigt kommer jag inte att vara lika effektiv som utvecklare längre och jag jobbar hellre med personer som kan det bättre än jag. Dokumentation och kvalitetskontroll är också ett område där jag hellre förlitar mig på andra.

Att vara egenföretagare innebär inte att man behöver göra allting själv, och det ligger en styrka i att kunna se de områden där man inte själv är experten och omge sig med samarbetspartners som kan tillföra sin kompetens till projektet. Det går bra att vara ensam, och samtidigt vara ett team.

Därför har jag gått in i ett samarbete med MiMaD och Jarnemyr Consulting. Vårt kompetenskluster kommer att kunna erbjuda kompletta IT-utvecklingstjänster, och jag är övertygad om att vi tillsammans är bättre än summan av våra enskilda kompetenser. Vi stärker varandra och ditt projekt!