Ögon av glas

Broken glass

Ögon av glas
Händer av sten
Blodet av tjära
Granit runt var ven

Ögon av glas
Kinder av sand
Blick mot en himmel
Där moln står i brand

Ögon av glas
Tårar av grus
Kroppen av marmor
Men hjärta av ljus